LAG2201 German 2 Projektarbeit
 

  Tratschen 
 


 Kaiwen - Jacky
 


Sharon - David


Karen - MindyKelvin - Jacob
 


Linlin - Fu Yi


Kim - Selly

 

Simin - Hing Lun
 


Rajween - Samantha

 

Zhang Xian - Dongsheng
 


Yvonne - Pey Yun

 

Yingzhu - Yunhui
 
 
 

Zhou Ting - Boh Siang