:: Kim's Project Groups ::

1 Group 1 - 7
2 Group 1
View
 Tan Sue Kim, Gooi Siao Reow, Foo Lic Yong
 
2 Group 2
View
 Wang Ying, Rachel, Madhavi
 
2 Group 3
View
 Yu Wanling, Esther Ho Siow Cheah, Noorul Raaha As’art
2 Group 4
View
 Amanda, Eddie, Vanessa, Vivien
2 Group 5
View
 Aaron Lim, Bernardine, Lim Yeow Wei Eric, Wong Chi San
2 Group 6
View
 Chng Weini, Lim Hui Ming, Phua Yin Liang, Willis,
 Tan Lee Kee
2 Group 7
View
[ Requires Flash Player = ] Nanda Melisa, Nan Qiu,
 Rochadiat Annisa Meirita, Soon Chai Hui, Sueann