:: Ms Chen's Project Groups ::

1 Lecture 1
 
 
2 Group 1
View
 Choo Bee, Jin Sheng, Wai Leong, Hon Choong
 
 
2 Group 2
View
 Chee Meng, Ally, Edrea
 
 
2 Group 3
View
 Geok Lan, Jeu Boon, Evelyn
 
 
2 Group 4
View
 Jaclyn, Ben
 
2 Group 5
View
 Pei Shan, Christine, Fiza
 
 
2 Group 6

View

 Peter, Xiaoming, Wang Wei, Hwee Siang
 
 
2 Group 7

View

 Isnis, Jing Yi, Zerlinda, Clement
 
 
1Lecture 2
 
 
2 Group 1
View
 Megnal, Tuan Lin, Hui Ping, Yujia
 
 
2 Group 2
View
 Shuying, Gayathri, Pearly, Elaine
 
 
2 Group 3
View
 Surin, Valerie, Hazelin, Eileen
   
2 Group 4
View
 Edwin
 
 
2 Group 5
View
[ Requires Flash Player = ] Kah Wye, Ridah, Han Yong, Toby
 
 
2 Group 6
View
 Aishah, Shu Min, Wei Ling, Pooi Sze